Liên hệ

    Hoặc liên hệ theo địa chỉ:

    TRUNG TÂM TƯ VẤN QUY HOẠCH THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

    Địa chỉ: 43 đại lộ Lê Lợi – Phường Lam Sơn – Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
    Tel: 0237 3721 679 – Fax: 0237 3721 679 – Email: tttqh.vnn@gmail.com