Liên kết sản xuất cây dược liệu để sản xuất các sản phẩm thảo dược tại Công ty Herbal Farm, Lang Chánh

  Hiện nay nhu cầu nguồn dược liệu hiện hữu cơ, an toàn trong sản xuất thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp là vô cùng lớn. Nắm bắt nhu cầu […]

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chuẩn Vietgap ứng dụng công nghệ cao tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân

  Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chuẩn áp dụng công nghệ cao đang là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo […]

Hiệu quả từ liên kết sản xuất khoai môn chỉ tím ở xã Dân lý, huyện Triệu Sơn

  Nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn) đã tạo điều kiện để ông Tô Quang Định đã tích […]

Áp dụng công nghệ cao trong trồng dưa tại Nga Sơn với sản phẩm: Dưa vàng Vạn Hoa

Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Nga Sơn đã và đang tích cực triển khai chương trình với mục tiêu mỗi xã phải có một sản phẩm tham gia OCOP. […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]