Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, huyện Hà Trung

Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, huyện Hà Trung           Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi là xu hướng tất yếu hướng tới […]

Hiệu quả từ mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ ngô ngọt tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương

Hiệu quả từ mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ ngô ngọt tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương           Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương là một xã […]

Mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp với nuôi rươi đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương

Mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ kết hợp với nuôi rươi đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương           Thôn Ngọc Bình, xã Quảng Phúc, huyện […]

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN CHỦ LỰC TRONG TỈNH VÀ CẢ NƯỚC QUÝ III/2023

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN CHỦ LỰC TRONG TỈNH VÀ CẢ NƯỚC QUÝ III/2023 TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ Thị trường quốc tế: Tại Thái Lan, […]