Hiệu quả lai tạo chọn lọc lợn cái sinh sản từ giống lợn Móng Cái và giống VCN-MS15 để sản xuất lợn sữa xuất khẩu tại Thanh Hóa

  Tại Thanh Hóa, việc nghiên cứu lai tạo, chọn lọc lợn cái F1(♂MC- ♀ VCN15) từ tổ hợp lai giữa lợn cái VCN-MS15 và lợn đực Móng Cái thuần để sản xuất lợn sữa […]

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Nông Cống mang lại hiệu quả kinh tế

  Nông Cống là huyện có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) với tổng diện tích NTTS là 960,2ha. Bao gồm: NTTS nước lợ là 262,3 ha và NTTS nước […]