HUYỆN NGA SƠN ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Nga Sơn là một huyện ven biển có tiềm năng phát triển nông nghiệp với nhiều loại sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Những năm […]