Hiệu quả lai tạo chọn lọc lợn cái sinh sản từ giống lợn Móng Cái và giống VCN-MS15 để sản xuất lợn sữa xuất khẩu tại Thanh Hóa

  Tại Thanh Hóa, việc nghiên cứu lai tạo, chọn lọc lợn cái F1(♂MC- ♀ VCN15) từ tổ hợp lai giữa lợn cái VCN-MS15 và lợn đực Móng Cái thuần để sản xuất lợn sữa […]

Hiệu quả từ mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn

Từ lâu nông nghiệp được coi là nền tảng,  mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị cho […]

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chuẩn Vietgap ứng dụng công nghệ cao tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân

  Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiêu chuẩn áp dụng công nghệ cao đang là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo […]

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Nông Cống mang lại hiệu quả kinh tế

  Nông Cống là huyện có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) với tổng diện tích NTTS là 960,2ha. Bao gồm: NTTS nước lợ là 262,3 ha và NTTS nước […]

Áp dụng công nghệ cao trong trồng dưa tại Nga Sơn với sản phẩm: Dưa vàng Vạn Hoa

Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Nga Sơn đã và đang tích cực triển khai chương trình với mục tiêu mỗi xã phải có một sản phẩm tham gia OCOP. […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]