Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Nông Cống mang lại hiệu quả kinh tế

  Nông Cống là huyện có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) với tổng diện tích NTTS là 960,2ha. Bao gồm: NTTS nước lợ là 262,3 ha và NTTS nước […]

Hiệu quả từ liên kết sản xuất khoai môn chỉ tím ở xã Dân lý, huyện Triệu Sơn

  Nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn) đã tạo điều kiện để ông Tô Quang Định đã tích […]

Áp dụng công nghệ cao trong trồng dưa tại Nga Sơn với sản phẩm: Dưa vàng Vạn Hoa

Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Nga Sơn đã và đang tích cực triển khai chương trình với mục tiêu mỗi xã phải có một sản phẩm tham gia OCOP. […]

Mô hình chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng cây dược liệu, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư trồng thử nghiệm và nhân […]