Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái – công bằng tại Việt Nam

Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái – công bằng tại Việt Nam Ở nhiều quốc gia, nông nghiệp sinh thái và thương mại […]

Khó khăn trong việc kết Nối cung cầu, liên kết sản xuất tiêu thụ mô hình trồng ớt hữu cơ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tại huyện Yên định và huyện Nông Cống

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp nhằm tạo ra sản lượng cao và giá trị kinh tế cao […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]