Hiệu quả lai tạo chọn lọc lợn cái sinh sản từ giống lợn Móng Cái và giống VCN-MS15 để sản xuất lợn sữa xuất khẩu tại Thanh Hóa

  Tại Thanh Hóa, việc nghiên cứu lai tạo, chọn lọc lợn cái F1(♂MC- ♀ VCN15) từ tổ hợp lai giữa lợn cái VCN-MS15 và lợn đực Móng Cái thuần để sản xuất lợn sữa […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]

Chương trình “Phổ biến, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Nước ta là nước nông nghiệp nhiệt đới, quanh năm 4 mùa luôn luôn có sản phảm sau thu hoạch, đòi hỏi phải bảo quản, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. […]